5 λεπτά για Μένα · BLOG

Μια εικόνα, χίλιες μωβ σκέψεις : Οικοδομώντας το χαμένο πρότυπο

«To πάθος για το Θεό, είναι το πιο ελκυστικό χαρακτηριστικό που ένας άνδρας μπορεί να κατέχει.»


Αν θέλουμε αυτή η κοινωνία να βελτιωθεί κάποια στιγμή, πριν την Δευτέρα Παρουσία καλό θα ήταν, οφείλουμε να εμπνεύσουμε τον ρόλο του πνευματικού ηγέτη σε κάθε άνδρα, ξεκινώντας από τους γιους και τους αδελφούς μας, δηλαδή τους αυριανούς οικογενειάρχες και συζύγους.

Η ευθύνη ξεκινάει από εκείνο το πλάσμα, που ο Θεός όρισε ως πολύτιμο συνεργάτη του άνδρα, αλλά και ο ίδιος ο Αδάμ αναγνώρισε ως «ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου» δηλαδή την γυναίκα.

Αν πιστεύετε ότι «οι άνδρες δεν υπάρχουν πια, γιατί τους πάτησε η αμαξοστοιχία Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη» είστε εν μέρει σωστές.

Αν πιστεύετε πως δεν είναι ΚΑΙ δική Μας ευθύνη, εννοώ των γυναικών, είστε γελασμένες.

Κάποια μάνα τον γέννησε, ευλογημένη να ναι, και του έμαθε όλα όσα ήξερε, σωστά ή λάθος, δεν έχει σημασία.
Και δεν έχει σημασία, γιατί όταν γεννιέται ένα παιδί, δεν έρχεται με manual (οδηγίες χρήσης) και όσο καλές και αν είναι οι προθέσεις, λάθη γίνονται («Οικογενειακά μοτίβα και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές εντός της οικογένειας» θα έλεγε ένας ψυχολόγος ).

Σημασία έχει ότι ο άνθρωπος δεν είναι χήνα.

Οι χήνες είναι αποδημητικά πουλιά, όσο όμορφη και αν είναι η ζωή στην λίμνη, μόλις πιάσουν τα κρύα «την κάνουν» για θερμά κλίματα. Δεν μπορείς να τους πείσεις για το αντίθετο. Ο άνθρωπος όμως δεν είναι το ίδιο. Το ότι ζούσες κάπως για 3 ή 5 χρόνια, δεν σημαίνει πως πρέπει να συνεχίσεις έτσι, για το υπόλοιπο της ζωή σου. Δεν αλλάζεις προορισμό σε μία νύχτα, μπορείς όμως να αλλάξεις κατεύθυνση.

Ο άνθρωπος αλλάζει και αυτό μας το έχει αποδείξει περίτρανα ο Χριστός και οι άνθρωποι που επηρέασε. Δεν τους έκανε «μάγια», δεν έκανε κάτι ενάντια στην θέλησή τους. Τους δέχτηκε – δεν τους κατέκρινε, τους αγκάλιασε – δεν τους ξεφτίλισε και τους μίλησε για την αιώνια προοπτική, την ελευθερία από την αμαρτία, την αγάπη, την συγχώρεση. Και αν σήμερα δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους γύρω μας, φταίμε εμείς, γιατί δεν μοιάζουμε στον Χριστό.

Αμαρτία σημαίνει αστοχία. Και αν η ζωή μου ήταν πίνακας με βελάκια, θα χα ρίξει τον τοίχο από τις πολλές τρύπες και τις αποτυχημένες προσπάθειες. Αν λοιπόν νιώθεις κάπως έτσι και εσύ, αντιλαμβάνεσαι πως δεν μας «παίρνει» να παίξουμε τον ρόλο του δίκαιου κριτή. Ιδιαίτερα αν επιθυμούμε το έλεος του Θεού.

Ξέρω γυναίκες, που με την δύναμη της προσευχής έκαναν σπουδαία πράγματα. Κατάλαβαν όμως κάτι πολύ σημαντικό. Έπρεπε πρώτα να αλλάξουν τον εαυτό τους. Να σταματήσουν να ακονίζουν τα ξίφη εναντίον των συζύγων τους. Κατάλαβαν ότι ο αληθινός εχθρός είναι ο κοινός εχθρός, ο διάβολος. Ο διάβολος είναι ανίσχυρος ενώπιον των ανθρώπων, έρχεται να σκοτώσει, να κλέψει και να καταστρέψει, και ο μόνος τρόπος για να το πετύχει είναι αν του αφήσουν «χώρο».

«An empty space is still a place» (=Ένας κενός χώρος, είναι ένας χώρος)

Αν ο Αδάμ και η Εύα, όπως και ο κάθε άνθρωπος, δεν είχαν την «πετριά στο κεφάλι» δηλαδή την ανυπακοή προς το θέλημα του Θεού, κανένας εχθρός δεν θα μπορούσε να τους βλάψει. Έκαναν χώρο! Χώρο στην αμφιβολία, στην αμφισβήτηση, στην αμαρτία και φυσικά παρέα με όλα αυτά, ήρθε και η μάχη των φύλων. Η νίκη του διαβόλου.

Με πρώτον τον Αδάμ να υποβαθμίζει την Εύα λέγοντας «αυτή η γυναίκα, την οποίαν συ μου έδωκες ως σύντροφον και βοηθόν μου, αυτή μου έδωσε από τον καρπόν του απηγορευμένου δένδρου και έφαγον”.».
Τι ιππότης!

Ούτε φυσικά και η απάντηση της Εύας «ο όφις με εξηπάτησε και έφαγον» είναι αποδεκτή καθώς ο Θεός δεν την δημιούργησε ανήμπορη. Δεν ήταν ποτέ θύμα, πριν το προπατορικό αμάρτημα:

«Εν συνεχεία ο Τριαδικός Θεός είπε καθ’ εαυτόν• “ας δημιουργήσωμεν τώρα τον άνθρωπον, σύμφωνα με την ιδικήν μας εικόνα, και να έχη την δυνατότητα να ομοιάση με ημάς. Αυτοί, άνδρας και γυναίκα, ας είναι άρχοντες και κύριοι των ιχθύων της θαλάσσης, των πτηνών του ουρανού, των κτηνών και όλης της γης και όλων όσα έρπουν επάνω εις την επιφάνειαν της γης”.
Και πράγματι ο απειροτέλειος Θεός εδημιούργησε τον άνθρωπον, τον οποίον επροίκισε με ιδικά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ώστε να είναι με αυτά εικών του Θεού. Εδημιούργησεν απ’ αρχής άνδρα και γυναίκα.
Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός λέγων• “αυξάνεσθε και πληθύνεσθε, γεμίσατε όλην την γην και γενήτε κύριοι αυτής• σας δίδω την δύναμιν να είσθε κύριοι και εξουσιασταί των ιχθύων της θαλάσσης και των πτηνών του ουρανού, όλων των κτηνών και όλης της γης και όλων όσα, ως ερπετά, σύρονται επάνω εις την επιφάνειαν της γης”.
Και εν συνεχεία είπεν ο Θεός• “ιδού έχω δώσει υπό την κυριότητά σας και εις εξυπηρέτησίν σας όλα τα ειδη του χόρτου, τα οποία έχουν εν εαυτοίς σπέρματα και είναι απλωμένα εις ολόκληρον την γην, και κάθε δένδρον, το οποίον φέρει καρπόν προς τροφήν σας και σπέρμα προς πολλαπλασιασμόν και διαιώνισίν του. Ολα αυτά, χόρτα της γης και καρποί των δένδρων, θα είναι εις διατροφήν σας.

Σας δίδω επίσης κυριότητα επί όλων των θηρίων της γης, επί όλων των πτηνών του ουρανού και επί όλων των ερπετών, που σύρονται εις την γην• εις όλας αυτάς τας ζώσας υπάρξεις δίδω επίσης ως τροφήν το χλωρόν χόρτον της γης”. Και έγινεν όπως ο Θεός διέταξε.» Γεν. 1,26-29

Οι Πρωτόπλαστοι δεν υπάκουσαν στο Θέλημα του Θεού
Ο Αδάμ ταπείνωσε την Εύα και αμφισβήτησε τον ίδιο τον Θεό και την επιλογή Του.
Η Εύα αλλιώσε την ταυτότητά της και θυματοποιήθηκε.
Ο κοινός εχθρός, ο διάβολος, νίκησε, έστω και για λίγο, και τα αποτελέσματα μας ακολουθούν μέχρι σήμερα:

Τα πιο μωβ παραδείγματα :

Human trafficking
«Με τον όρο εμπορία ανθρώπων εννοείται η διακίνηση και το εμπόριο των ανθρώπων συνήθως με σκοπό την σεξουαλική δουλεία, την καταναγκαστική εργασία ή την σεξουαλική εκμετάλλευση για τον διακινητή ή άλλους. Στην εμπορία ανθρώπων περιλαμβάνεται η παροχή συζύγου, στο πλαίσιο των αναγκαστικών γάμων, η εξαγωγή και εμπορία οργάνων ή ιστών, μεταξύ άλλων η παρένθετη μητρότητα και η υστερεκτομή. Η εμπορία ανθρώπων μπορεί να συμβεί μέσα στα γεωγραφικά όρια μιας χώρας ή σε διεθνές επίπεδο. Είναι ένα έγκλημα κατά προσώπου εξαιτίας της παραβίασης των δικαιωμάτων του θύματος της διακίνησης μέσω εξαναγκασμού και εξαιτίας της εμπορικής του εκμετάλλευσης. Η εμπορία ανθρώπων δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη την διακίνηση του ατόμου από τον ένα τόπο σε κάποιον άλλο.
Η εμπορία ανθρώπων παρήγαγε κατ’ εκτίμηση $ 7 δις έως $ 9.5 δισεκατομμύρια παράνομο κεφάλαιο ετησίως από το 2004 και θεωρείται μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες δραστηριότητες διακρατικών εγκληματικών οργανώσεων. Η εμπορία ανθρώπων έχει καταδικαστεί ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις διεθνείς συμβάσεις. Επιπλέον, αποτελεί αντικείμενο οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Σεξουαλική παρενόχληση

«είναι οποιαδήποτε ανεπιθύμητη λεκτική, μη λεκτική ή σωματική συμπεριφορά σεξουαλικού χαρακτήρα που αποσκοπεί ή έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος (άρθρο 2, παρ. 1δ του νόμου 3896/2010). Όσο πιο σαφής και σοβαρή είναι μια παρενοχλητική συμπεριφορά τόσο πιθανότερο είναι να θεωρηθεί και από τα δύο φύλα σεξουαλική παρενόχληση. Οι διαφορές στις αντιλήψεις των δύο φύλων για τη σεξουαλική παρενόχληση μειώνονται καθώς αυξάνει η σοβαρότητα των παρενοχλητικών συμπεριφορών.»

Ενδοοικογενειακή βία

«δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση αλλά είναι ποινικό αδίκημα. Ο νόμος 3500/2006, για την αντιμετώπισή της καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο παρέχουν αυξημένη προστασία σε όλα τα μέλη της οικογένειας, σε πλαίσιο γάμου ή/και συγκατοίκησης, εξασφαλίζοντας σε όλους το δικαίωμα σε μια συμβίωση που σέβεται την αυτοδιάθεση, την ελευθερία και την αξιοπρέπειά του»

Ο σκοπός που παραθέτω τους παραπάνω ορισμούς και δεν θα επεκταθώ στα υπόλοιπα είδη, είναι γιατί δυστυχώς στις μέρες μας το κακό οργιάζει. Θύματα και θύτες είναι άνδρες και γυναίκες, όσο και αν μας ξενίζει αυτό.
[Δείτε εδώ Κακοποίηση ανδρών: συμβαίνει και στη χώρα μας]

Γιατί πιστεύω ότι η αλλαγή πρέπει να ξεκινήσει από τις γυναίκες:

1. Γιατί η γυναίκα είναι η κυρίως υπεύθυνη για την αγωγή των παιδιών. Οι γριές στα χωριά λένε «το παιδί είναι της μάνας», θέλοντας να επισημάνουν το ιδιαίτερο δέσιμο που υπάρχει μεταξύ τους. Ο δεσμός που αναπτύσσεται μεταξύ μητέρας-παιδιού, είναι και οφείλει να είναι, άριστος, γιατί από αυτόν εξαρτάται η ομαλή συναισθηματική και ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού.
2. Γιατί είμαι γυναίκα και δεν έχει καθόλου πλάκα να βγάζω τον εαυτό μου απέξω. Είναι ανέντιμο και άδικο.«Μη ρωτάς τι μπορεί να κάνει η χώρα σου για σένα, αλλά τι μπορείς να κάνεις εσύ για τη χώρα σου.» John Kennedy
3. Γιατί είμαι Χριστιανή. Δηλαδή προσπαθώ να γίνω. Με την βοήθεια του Θεού, μάχομαι, όπως και εσύ, τον «καλόν αγώνα». Ξέρεις, στον πόλεμο, έχεις δύο επιλογές, ή θα είσαι αιχμάλωτος πολέμου ή πολεμιστής. Αν έχεις αποδεχθεί τον Χριστό στην καρδιά σου, και φοράς την πανοπλία του Θεού[Εφ. 6,10-18], τότε αφού σημειώσεις μια- δύο προσωπικές νίκες, ο Θεός θα σε καλέσει να βοηθήσεις και άλλους ανθρώπους να απελευθερωθούν από τα δεσμά τους. Ακόμη και αν δεν είσαι μητέρα ή σύζυγος, είσαι κόρη, αδελφή, ξαδέλφη, φίλη κάποιου. Μπορείς να επηρεάσεις θετικά με το παράδειγμά σου, καθοριστικά με την προσευχή σου!
«Αν έρθει ποτέ η ώρα που οι γυναίκες του κόσμου ενωθούν αποκλειστικά και μόνο για το καλό της ανθρωπότητας, θα γίνουν μια δύναμη όμοια της οποίας ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί.»

Matthew Arnold, Άγγλος ποιητής του 19ου αιώνα.

Ο ποιητής, μας καλεί να ανασυνταχτούμε για το καλό όλων των ανθρώπων. Για να μην έχει η δράση αυτή, την κατάληξη του φιάσκου, όπως είχε το κίνημα του φεμινισμού (το οποίο τις καλύτερες προθέσεις είχε, μα στην πορεία δόθηκε «χώρος» για αυθαιρεσίες) οφείλει να σταματήσει η οποιαδήποτε πολεμική ανάμεσα στις γυναίκες {κατινιές, ζήλειά και λοιπά ελαττώματα} και έχοντας ως βάση την Αγάπη στον Χριστό αλλά και «τον πλησίον» να χτίσουμε τις γκρεμισμένες γέφυρες των ανθρωπίνων σχέσεων. Ξεκινώντας από την «μικρή εκκλησία» που είναι η οικογένεια μας.

Σας αφήνω με πολύ αγάπη και με μια σειρά από αποφθέγματα, για να ποστάρετε στα social media, με σκοπό να ενθαρρύνετε τους γύρω σας και τον εαυτό σας!

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s